§ 1. Webseite:

Asia Sky Tours – Karl-Marx-Allee 120 – 10243 Berlin. Steuer-Nr: 37/445/20538. Chịu trách nhiệm trực tiếp theo luật định của Germany cho những thông tin, hình ảnh và nội dung trên các Webseite: www.hmsky.de, www.hmsky.com, www.asia-sky-tours.de (không áp dụng cho người dưới 18 tuổi).
Người sao chép, sửa đổi để sử dụng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tác giả của hình ảnh và chủ nhân ý tưởng thiết kế theo luật định của từng Quốc gia.

§ 2. Visa – Hộ chiếu – Thuế:

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về Visa – Hộ chiếu – Thuế. Asia Sky Tours hỗ trợ, tư vấn và cung cấp thông tin giúp Khách hàng đáp ứng các nhu cầu thích hợp theo từng quốc gia.

§ 3. Cước phí bưu phẩm:

Khách hàng trả phí vận chuyển cho những trường hợp cần chuyển gửi qua bưu điện (thí dụ như vé máy bay không phải là vé điện tử) phí vận chuyển sẽ được tính chung vào hóa đơn hoặc trả phí theo các hình thức do Khách hàng tự chọn.

§ 4. Bảo hiểm:

(Asia Sky Tours) giới thiệu, trung gian giúp Khách hàng hiểu về sản phẩm và ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm. Sau giai đoạn ký hợp đồng, những nhu cầu và đáp ứng bồi thường, Khách hàng phải liên hệ trực tiếp với Công ty bảo hiểm để hoàn tất thủ tục giữa Khách hàng và Công ty Bảo hiểm đã ký kết.

§ 5. Thông tin khách hàng:

Những thông tin riêng của khách hàng như: Tên, điện thoại, địa chỉ, hộ chiếu. Asia Sky Tours chỉ được phép dùng để sử dụng trong việc xác nhận, hoặc so sánh sự đồng nhất, đồng thời được phép chuyển tiếp cho Hàng không, Khách sạn, công ty du lịch để hoàn tất các thủ tục theo nhu cầu và mục đích của khách hàng.

§ 6. Trách nhiệm bồi thường khi thay đổi, hủy vé sau khi mua:

Sau Khi mua, Khách hàng được phép thay đổi, hủy vé trước hoặc sau ngày bay và phải chịu tiền lệ phí theo qui định của các hãng Hàng không.
(Asia Sky Tours)  được phép thay đổi, hủy vé trước hoặc sau ngày bay trong trường hợp ngoài ý muốn như sự cố về dữ liệu, hệ thống máy tính. Asia Sky Tours có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền theo hóa đơn đã nhận + 5% bồi thường cho những chi phí phát sinh.

§ 7. Trách nhiệm đại diện:

Khi Khách hàng là người đại diện mua vé cho một nhóm người, một gia đình hay một đoàn thể. Là người đại diện, khách hàng phải có trách nhiệm truyền tải những thông tin về qui định của vé, ngày và giờ của chuyến bay, các khoản thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng.

§ 8. Thay đổi giá:

Trong trường hợp giữ chỗ trước, Hàng không được phép thay đổi giá với lý do chênh lệch tỷ giá hoặc thuế (nếu có).

§ 9. Hóa đơn:

Hóa đơn được xuất từ Asia Sky Tours GmbH, dựa theo luật thuế UsStG Germany được miễn thuế vì thế sẽ không thể hiện MWSt (Thuế giá trị gia tăng).