Tour 7 Ngày 5 Đêm Đức-Tiệp-Hung-Aó

Ngày 1: BERLIN Đón khách tại sân bay Berlin – Đây là một sân bay quốc tế mới vừa được khánh thành sau 11 năm xây dựng, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do Đại dịch Corona. Berlin đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn trong quá khứ, đặc biệt là trong thời […]