Bảo hiểm du lịch

Asia Sky Tours cung cấp cho quý khách các bảo hiểm du lịch. Đây là một số lựa chọn cấp bảo hiểm du lịch:

BẢO HIỂM HỦY CHUYẾN BAY HOẶC CT DU LỊCH

(KHẤU TRỪ 20% CỦA HOÀN PHÍ THIỆT HẠI)

Giá trị 150,- 250,- 500,- 750,- 1.000,- 1.500,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- 3.500,- 4.000,-
Tiền công

trả/Người

7,- 12,- 19,- 24,- 29,- 39,- 49,- 67,- 83,- 104,- 124,-

BẢO HIỂM TRỌN GÓI (TOÀN CẦU: HỦY CHUYẾN ĐI-,

Ý TẾ-, HỖ TRỢ KHẨN CẤP- VÀ BẢO HIỂM HÀNH LÝ)

Giá trị 250,- 500,- 750,- 1.000,- 1.500,- 2.000,- 2.500,- 3.000,- 3.500,- 4.000,-
Thời gian
10 Ngày 48,- 59,- 79,- 89,- 104,- 129,- 144,- 169,- 194,-
17 Ngày 59,- 79,- 99,- 114,- 129,- 153,- 169,- 199,- 219,-
30 Ngày 73,- 99,- 199,- 139,- 159,- 179,- 199,- 224,- 249,-

BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH (TOÀN CẦU)

Thời gian 10 Ngày 17 Ngày 30 Ngày 60 Ngày 90 Ngày
/Người
Đến 64

tuổi

10,- 19,- 37,- 78,- 148.-
Từ 65

tuổi

19,- 38,- 72,- 148,- 284,-

Đối với các gia đình chúng tôi cung cấp giá bảo hiểm du lịch tốt nhất.

Để biết thêm chi tiết, xin quý khách liên hệ với chúng tôi.

* Tất cả giá ở trên bao gồm 19% thuê GTGT theo pháp luật của CHLB Đức.

Đặt tour

Sign up for our Newsletter