Hội chợ và Triển lãm

Là đơn vị đã từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức và tham gia các hội chợ tại Đức, với tiềm lực và kinh nghiệm của mình, Asia Sky Tours có thể đứng ra thực hiện các dịch vụ liên quan đến hội chợ. Cụ thể là:

+ Thay mặt các đơn vị tại Việt Nam đăng ký tham dự hội chợ, thanh toán các khoản phí.

+ Dựng quầy hàng, trang trí quầy hàng, tháo dỡ, chuyên chở, lưu kho, bán sản phẩm trưng bày.

+ Lo ăn ở đi lại cho người tham gia hội chợ.

+ Chương trình tours Du lịch cho người tham dự hội chợ sau hội chợ.

+ Giải quyết các vấn đề sau hội chợ.

+ Liên hệ đối tác, bố trí gặp gỡ đối tác.

+ Cung cấp phiên dịch chuyên môn trong các lĩnh vực.

Kết hợp với Asia Sky Tours, các đối tác Việt Nam tận hưởng được các lợi thế sau:

+ tiết kiệm chi phí

+ tiết kiệm thời gian

+ tiết kiệm nhân lực

+ tập trung được vào chuyên môn

+ không lo lắng các thủ tục tại Đức

+ thanh toán dễ dàng, có thể trả tiền tại Việt Nam hoặc tại Đức

Xin vào thư viện ảnh để xem một số hình ảnh các hoạt động của công ty trong lĩnh vực Hội chợ.

Các đối tác có nhu cầu tham gia Hội chợ cho các lĩnh vực và ngành hàng của mình xin liên hệ trực tiếp với văn phòng Công ty:

Tel.: +49 (0)30 2938146

Fax: +49 (0)30 29776606

 

Hội chợ và Triển lãm

Hội chợ và Triển lãm

Hội chợ và Triển lãm

Hội chợ và Triển lãm

Đặt tour

Sign up for our Newsletter